Wykaz wybranych publikacji i programów
linia


powrót do głównej stronyPlanowanie realizacji inwestycji melioracyjnych w funkcji czasu i środków na podstawie harmonogramów sieciowych

Rozprawa habilitacyjna
Wydawnictwo SGGW 1995


okładka


linia

Spis treści

1. Wstęp ..7

2. Cel i zakres pracy ..9

3. Założenia systemu SPRIM 12

4. Sporządzanie sieci zależności i zasady analizy czasu SPRIMAC 14

4.1. Budowa sieci zależności 14
4.2. Dane do analizy czasu 17
4.2.1. Wybór sposobu datowania obliczanych terminów 17
4.2.2. Dane o czynności 17
4.2.3. Terminy dyrektywne zdarzeń i czynności 18
4.2.4. Święta i przerwy w pracy 19
4.2.5. Dane podstawowe o przedsięwzięciu 20
4.3. Testowanie danych przed analizą czasu 21
4.4. Algorytm, obliczenia i wyniki analizy czasu 22
4.4.1. Kierunki rozwoju technik planowania sieciowego 23

5. Zasady analizy środków SPRIMAS 27
5.1. Dane do analizy środków 27
5.2. Rodzaje analizy środków 33
5.3. Opcje analizy środków 34
5.3.1. Współczynnik układu 34
5.3.2. Wariant analizy 35
5.3.3. Kryterium poszukiwania rozwiązania 35
5.3.4. Relokacja środków 38
5.3.5. Przerwy w wykonaniu czynności 43
5.3.6. Aktywny zestaw środków 44
5.3.7. Aktywne poziomy dostępności 44
5.3.8. Rezerwa czasu 44
5.3.9. Maksymalny czas analizy 45
5.3.10. Początek i koniec bilansu środków 45
5.3.11. Automatyzacja obliczeń 45
5.4. Opis zastosowanego algotytmu 46
5.4.1. Ocena stanu istniejącego w zakresie algorytmów do analizy środków 46
5.4.2. Charakterystyka algorytmu opracowanego w programie SPRIMAS 48
5.4.3. Podstawowe dane o programie SPRIMAS 54
5.5. Wyniki analizy środków 54
5.5.1. Informacje o poszczególnych środkach ..57
5.5.2. Terminy wykonania czynności ..58
5.5.3. Łączne zapotrzebowanie na środki ..60
5.6. Zalecany sposób prowadzenia analizy środków ..61
5.7. Przykład zastosowania analizy środków do planowania
realizacji obiektu w różnych warunkach
organizacyjnych ..65
5.8. Kontrola realizacji obiektu ..70

6. Weryfikacja systemu SPRIM ..74
6.1. Opis metody i zastosowanych testów ..74
6.2. Weryfikacja wyników analizy czasu i środków ..80
6.2.1. Opis metody ..80
6.2.2. Analiza przy ograniczonych środkach ..81
6.2.3. Analiza przy ograniczonym czasie ..86
6.2.4. Porównanie wyników obliczeń w systemie SPRIM i PERT ICL 1900 ..87
6.3. Badanie wpływu wybranych opcji analizy środków na jej wyniki ..87
6.3.1. Wariant analizy i wartość współczynnika układu ..87
6.3.2. Relokacja środków ..89
6.3.3. Dopuszczalna liczba przerw w trakcie wykonania czynności ..98
6.3.4. Relokacja środków w połączeniu z możliwością dzielenia czynności podczas wykonania ..98

7. Podsumowanie i wnioski 108

8. Literatura 112

Summary 118

do góry     powrót do głównej strony